veiligheidsmiddelen auto

Gebruik van veiligheidsmiddelen in de auto
Door Paul Hermans ervaren RIS instructeur, rijschool Paul Hermans.

Je hebt ze vast wel eens zien rijden. Het hele gezin in de auto, waarbij moeder voorin de auto een kind op schoot heeft. Niet beseffend dat bij een botsing het gewicht van het kind verveelvoudigd wordt en het kind vervolgens door de voorruit naar buiten vliegt. Het verveelvoudigen van het gewicht bij een botsing geldt ook voor losliggende voorwerpen op de hoedenplank. Zo wordt een paraplu plotseling een projectiel! Ook huis- dieren in de auto vormen een groot gevaar. Hiervoor zijn goede, speciale gordels in de handel. Ook een stabiele bench vergroot de veiligheid.

Gebruik van gordels
In de wet staat het volgende: ‘Bestuurders en passagiers (kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen) moeten de voor hen bestemde gordel op juiste manier omdoen en gebruiken. Indien noodzakelijk mogen passagiers gebruikmaken van een goedgekeurde zittingverhoger’.

Wat is dan de juiste manier van een gordel dragen?
De gordel moet strak om het lichaam zitten. Een dikke jas verhindert dat en die kun je daarom beter opendoen of uitdoen. Het schuine gedeelte van de gordel moet over de schouder lopen en het heupge- deelte zo laag mogelijk over de heupen.kinderstoeltjeKinderen
Verder staat er in de wet: ‘Kinderen die jonger zijn dan acht- tien jaar en kleiner dan 1,35 metermoeten altijd op een juiste wijze gebruikmaken van een goedgekeurd kinderbe- veiligingsmiddel (bijvoorbeeld een babyzitje, stoeltje, of zittingverhoger)’. De hals van een baby is te zwak om bij een frontale botsing de klap op te vangen als een babyzit- je naar voren is gericht. Daarom moet een babyzitje (tot dertien kilogram) altijd achterstevoren op de achterbank of voorstoel worden geplaatst. Op de voorstoel mag het baby- zitje alleen geplaatst worden als de airbag is uitgeschakeld. Meestal kun je met de autosleutel een schakelaar omzetten. 
Zie hiervoor het instructieboekje van de auto.

label


Let bij de keuze van een zitje op het label. Daarop staan een goedkeuringsnummer, de gewichtsklasse en of hij universeel te gebruiken is voor alle automerken.


Hoofdsteunen
Vaak wordt de hoofdsteun vergeten om in de juiste hoogte af te stellen. Of zoals mijn leerlingen wel eens zeggen: “Ik gebruik de hoofdsteun nooit. Ik zit altijd een beetje naar voren.” De hoofdsteun dient het hoofd te ondersteunen bij een kop-staartbotsing en voorkomt de zogenaamde ‘whiplash’. De juiste afstelling krijg je als de boven- kant van de steun gelijk is aan de bovenkant van je hoofd. Bij een juist gebruik van deze veiligheidsvoor- zieningen zal bij een ongeval letsel kunnen worden voorkomen of in ieder geval verminderen.Bronvermelding: Verjo ‘Wegwijzer in het verkeer’