rijexamen

Het rijexamen en wat je kunt verwachten
Door Paul Hermans ervaren RIS instructeur, rijschool Paul Hermans.

Ik hoor het vaak. Ouders die zeggen: ”Ik had mijn rijbewijs na vijftien lessen.” Er is sindsdien natuurlijk wel veel veranderd, zowel in het verkeer als de examens. Er wordt veel meer verwacht van de huidige bestuurder dan vroeger. Vrij liggende fietspaden, rotondes en uitrit constructies waren er amper of helemaal niet. Het is ook een stuk drukker op de weg geworden. Het gemiddeld aantal lessen in Nederland is nu 43 uur alvorens iemand geslaagd is.

Nieuw is ook dat tijdens het examen ongeveer vijftien minuten een zelfstandige route moet worden gereden.

“Door middel van een navigatiesysteem moet hij naar een opgegeven adres rijden. Bij het rijden van deze zelfstandige route is het niet van belang om aan te komen op het gewenste doel/adres, maar moet de kandidaat de verkeerstaken goed blijven uitoefenen terwijl hij de weg zoekt. Het zogenaamde multitasking”.

rijbewijs-speciem-324x223

De opleiding
Ook de opleiding moest met zijn tijd meegaan om de leerling klaar te stomen voor het huidige verkeer. Hoewel er helaas vaak nog steeds wordt lesgegeven in de zogenaamde oude stijl. De modernste methode is de RIS- opleiding. RIS staat voor ‘Rijopleiding In Stappen’. RIS is opgebouwd in 46 stappen verdeeld in vier modules.
Er wordt stapsgewijs opgeleid van makkelijk naar moeilijk en elke module wordt afgesloten met een toets. De leerling heeft een praktijkboek waarin hij of zij de lessen kan voorbereiden en/of terugzien. Aan het einde van iedere les schrijven we het behaalde resultaat in het boekje. Zo kunt u, als ouder, de opleidingsvoortgang volgen. Voor de instructeur ligt de nadruk op het coachen. Hij helpt de leerling met wat hij/zij nog kan verbeteren en om zelfstandige oplossingen te vinden. De RIS instructeurs hebben hier een aparte opleiding voor gevolgd en deze mag dan ook alleen door gecertificeerde instructeurs gegeven worden. Het CBR is mede ontwikkelaar van deze methode en toetst ook regelmatig of instructeurs nog voldoen aan de eisen. Het mooie van de RIS opleiding is, dat hij geschikt is voor de snelle en de langzame leerling of de kandidaat met specifieke persoonlijkheidskenmerken van autisme, ADD, ADHD of anderszins. Uiteraard is iedereen gebaat bij een gestructureerde opleiding.