Haaientanden in het verkeer

Haaientanden in het verkeer.
haaientanden

Haaientanden zijn kleine omgekeerde driehoekjes op een lijn, dwars op het wegdek. Ze hebben dezelfde betekenis als het bord B6. Dat is het driehoekig bord met wit vlak en rode rand. Dit bord is het enige driehoekige verkeersbord met de punt naar beneden op de hele wereld. Dus uniek van vorm en daardoor altijd herkenbaar, ook als het besneeuwd is. De letterlijke betekenis is: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. We hebben het dus over bestuurders, dus de voetgangers doen niet mee. Let wel. Onder bestuurders vallen wel alle begeleiders en geleiders van rij- en trekdieren. Dus een boer met een koe of een paard aan de hand is een bestuurder!Tot zover is het allemaal nog te begrijpen.

tekening-haaaientanden-afsl-verkeerHet wordt al iets lastiger als we afslaan en het naastliggende fietspad heeft haaientanden. Dan geldt dat rechtdoorgaand verkeer gaat voor afslaand verkeer. De haaientanden hebben dan geen betekenis tussen het afslaand verkeer en de fietser, maar voor de bestuurders op de kruisende weg.

Het wordt nog lastiger als we kijken hoe het op een rotonde gaat als de fietsers haaientanden hebben.

Wanneer fietsers op een fietspad op een rotonde rijden, en een auto de rotonde afrijdt, rijst de vraag welke verkeersregel van toepassing is. Wanneer de automobilist de rotonde oprijdt, is er sprake van kruisend verkeer en gelden dus de haaientanden. Wanneer de auto de rotonde verlaat, is de situatie veel minder duidelijk. Hoort het fietspad bij de rotonde, dat is er sprake van dezelfde weg en dus ‘rechtdoor gaat voor’. Moet het fietspad niet tot de rotonde gerekend worden, dan is ook de auto die de rotonde verlaat kruisend verkeer.

Uit jurisprudentie rond voorrangswegen blijkt dat:
• het fietspad bij de rijbaan hoort wanneer de afstand van het fietspad tot de rijbaan 5 meter of minder bedraagt
• het fietspad niet tot de rijbaan hoort wanneer de afstand van het fietspad tot de rijbaan 10 meter of meer bedraagt.
Over het tussenliggende grijze gebied is nog geen jurisprudentie beschikbaar.
Op rotondes waar het fietspad dicht bij de rijbaan ligt en er haaientanden op het fietspad staan, regelen die haaientanden de voorrang dus alleen tussen fietsers en automobilisten die de rotonde oprijden. Gevolg is dat fietsers op de eerste helft van een oversteek wel voorrang hebben (op autoverkeer dat de rotonde afrijdt), maar op de tweede helft van de oversteek niet (autoverkeer dat de rotonde oprijdt, voorrang door haaientanden)

rotonde-haaientand-fiets-400-268pxWat je nu vaak ziet is dat de wegbeheerder de situatie binnen de bebouwde kom oplost door de haaientanden te plaatsen op de plaats waar men de rotonde verlaat(zie foto). Oneigenlijk gebruik van de haaientanden, maar wel duidelijk voor iedereen. Het blijft dus oppassen op fietsers en voetgangers bij het verlaten van een rotonde. De meeste weggebruikers weten niet hoe het zit en dan heb ik maar een advies; Geef je verstand voorrang!!!!!!!!!!